#ORQUESTRADES

MÉS

#OrquestradesEMV2020

Un cap de setmana de música en conjunt en plena natura.

Per a alumnes que estiguin cursant Conjunt Instrumental.

Procediment d'inscripció

Omplir el formulari web

Omplir la documentació addicional

Altra documentació necessària

Fotocòpia de la Targeta Sanitària 

Fotocòpia de la Cartilla de Vacunes actualitzada

Totes aquelles famílies que ja hagin facilitat la documentació  durant aquest curs

no cal que la tornin a portar, excepte si hi ha hagut algun canvi.

Cal entregar la documentació actualitzada en mà

o via correu electrònic a la secretaria de l’escola.

Informació important

Un cop  registrades les dades, rebreu un correu de confirmació  de la vostra

inscripció amb la data de domiciliació (19 de desembre)  

de l’import total de l’activitat 133€).

 

Les places de les Orquestrades de l'EMV són limitades. Els criteris de selecció

de les inscripcions valoraran diferents elements com l'edat, l'instrument

i el nivell de cada alumne per a poder construir una plantilla instrumental

equilibrada que permeti el bon funcionament de les Orquestrades.

En el cas dels pianistes, per limitacions materials les inscripcions seran confirmades personalment un cop acabi el procés d'inscripció.

 

Si per causes justificades no es pot assistir a les Orquestrades de l'EMV i es comunica per escrit abans del 17 de gener de 2020, es podrà demanar la devolució del 50% de la inscripció. Després d’aquesta data no es retornarà cap import.

 

L’EMV es permet el dret d’anul·lar l’activitat avisant com a màxim el dia

13 de gener de 2020 si no hi hagués el suficient nombre d’inscrits.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

1-3 de Febrer

Casa de Colònies Mas Suro

Cartellà, Girona

CONCERT

Dissabte 15 de Febrer

18:30

Teatre Casal de Mirasol

A partir del 4 de novembre