#MÚSICA 0-3 ANYS

MÉS

QUÈ ÉS ?

Des del moment en què naixem tenim la capacitat de rebre música i deixar-nos acompanyar i influir pel seu caràcter.

Si aquest camí es propicia durant els primers mesos i anys de vida,

la creativitat i la musicalitat quedaran impregnades per sempre en la persona.

Mar Robles i Helena Bogunyà

 

 

 

Escola de Música 

de Valldoreix

 

 

1 sessió setmanal  

de 45 minuts

 

-

 en grups de 5 - 12 infants

-

ACTIVITATS RELACIONADES