MÚSICA DE 0 A 3 ANYS

INSCRIPCIONS 2n QUADRIMESTRE

- DEL 25 DE NOVEMBRE AL 31 DE GENER -

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

MÚSICA DE 0 A 3 ANYS

 

La música és una part inherent de tota persona

des de que aquesta comença a existir.

Des del principi, tenim la capacitat de rebre la música, de deixar-nos acompanyar i influir per ella.

Si aquest camí es propicia durant els primers mesos i anys, la creativitat i la musicalitat quedaran impregnades en la persona d’una manera inseparable.

 

OBJECTIUS

L’objectiu principal és crear un espai de vivències musicals en el qual els infants, els pares i el professor interaccionin de diverses maneres

sempre amb la música com a font i en el qual

tots els participants siguin receptors de coneixements i experiències.

METODOLOGIA

Una sessió setmanal de 45 minuts. 

 

S’alternaran activitats d’escolta, de cançó, de moviment i d’experimentació sonora.

Cançons entonades o recitades, de falda,

amb joc i/o amb moviment.

Danses adaptades a les possibilitats motrius

de les diferents edats.

Audicions de caràcters diversos amb acompanyament de moviment o de

materials visuals.

Experimentació amb instruments i objectes sonors.

Cada sessió seguirà una estructura semblant per a afavorir l’anticipació i l’expectativa dels infants.

GRUPS

Inicial 1 i Inicial 2 

P1 i P2.

Dimecres de 16:30 a 17:15.

Escola Bressol de Valldoreix.

Inicial 3 

P3.

Dijous de 16:45 a 17:30.

Escola de Música de Valldoreix.

QUOTA

 

142,98 €. ​Cobrament quadrimestral

per domiciliació bancària. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Fotocòpia del DNI del tutor/a que realitza la inscripció.

Fotocòpia del DNI de l’alumne/a que s’inscriu

o fotocòpia del llibre de família.

Fotocopia, si s’escau, del carnet de família nombrosa/monoparental en que l’alumne és titular.

Número de compte corrent o IBAN.

Autoritzacions (es facilitaran a l’escola).

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ

emv@emvalldoreix.cat

93·576·74·50 de 17:30 a 18:45

 

 

vols rebre un avís?

subscriu-te a la nostra agenda

AQUÍ