Protocol de seguretat Covid-19

 

Volem que tocar i aprendre música a l’Escola segueixi sent

una activitat divertida i segura.

 

Amb aquest objectiu hem elaborat un Protocol de Seguretat i unes guies d'actuació que ens ajudaran a poder desenvolupar el curs amb la màxima seguretat i tranquil·litat.

Llegiu-los amb atenció per a saber quines mesures

cal que prenguem cadascun de nosaltres.

IMPORTANT: Per a poder accedir a classe cal que signeu i envieu la Declaració responsable a cadascun dels vostres professors.