top of page

#COLÒNIES MUSICALS
INSCRIPCIONS

MÉS

#SonLesColònies

Procediment d'inscripció

Omplir el FORMULARI WEB

Omplir la DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

Autorització sortides i drets d'imatge

Administració de medicaments

Altra documentació necessària

Fotocòpia de la cartilla de vacunes actualitzada

Fotocòpia de la targeta sanitària

Cal entregar la documentació actualitzada a la secretaria de l’escola en mà o a través del

correu electrònic secretaria@escolademusicavalldoreix.cat fins el 20 de juny de 2023.

Tota aquesta documentació és imprescindible per a poder formalitzar la inscripció.

Informació important

 

Les places de les Colònies Musicals són limitades. Els criteris de selecció

de les inscripcions valoraran diferents elements com l'edat, l'instrument

i el nivell de cada alumne per tal de poder dissenyar una plantilla instrumental

equilibrada que permeti el bon funcionament de les Colònies.

Les inscripcions a piano ja estan tancades. Us podeu inscriure

a la llista d'espera en el mateix formulari.

Un cop  registrades les dades i acceptada la inscripció, rebreu un correu

de confirmació de la vostra  inscripció amb la data de domiciliació de l’import

total de l’activitat.

Si per causes justificades no es pot assistir a les Colònies Musicals i es comunica per escrit abans del 12 de juny de 2023, es podrà demanar la devolució del 50% de la inscripció. Després d’aquesta data no es retornarà cap import.

L’EMV es permet el dret d’anul·lar l’activitat avisant com a màxim el dia

12 de juny de 2023 si no hi hagués el suficient nombre d’inscrits.

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA

1 al 8 de juliol de 2023

A partir de 7 anys amb coneixements musicals
#nokiddos

Inscripcions
Del 3 d'abril fins a exhaurir places 

Llar de Sant Pau
Sant Pau de Segúries, Girona

Ancla 1

Preu: 490 €

secretaria@escolademusicavalldoreix.cat
93 · 576 · 74 · 50   (17:30-18:45)

 €

i

Concert final dissabte 8 de juliol a les 18:00

bottom of page