top of page

#COLÒNIES MUSICALS

MÉS

#SonLesColònies

Procediment d'inscripció

Omplir el FORMULARI WEB

Omplir la DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

Autorització sortides i drets d'imatge

Administració de medicaments

Altra documentació necessària

Fotocòpia de la cartilla de vacunes actualitzada

Fotocòpia de la targeta sanitària

Cal entregar la documentació actualitzada a la secretaria de l’escola en mà o a través del

correu electrònic secretaria@escolademusicavalldoreix.cat abans del 18 de juny de 2021.

Tota aquesta documentació és imprescindible per a poder formalitzar la inscripció.

Informació important

Dimecres 30 de juny a les 19:00 reunió informativa

 

per marxar de Colònies Musicals.

 

Les places de les Colònies Musicals són limitades. Els criteris de selecció

de les inscripcions valoraran diferents elements com l'edat, l'instrument

i el nivell de cada alumne per tal de poder dissenyar una plantilla instrumental

equilibrada que permeti el bon funcionament de les Colònies.

Un cop  registrades les dades i acceptada la inscripció, rebreu un correu

de confirmació de la vostra  inscripció amb la data de domiciliació de l’import

total de l’activitat (31 de maig).

Si per causes justificades no es pot assistir a les Colònies Musicals i es comunica per escrit abans de l'11 de juny de 2021, es podrà demanar la devolució del 50% de la inscripció. Després d’aquesta data no es retornarà cap import.

L’EMV es permet el dret d’anul·lar l’activitat avisant com a màxim el dia

11 de juny de 2021 si no hi hagués el suficient nombre d’inscrits.

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA

3 a 10 de juliol de 2021 

A partir de 7 anys amb coneixements musicals

#nokiddos

Inscripcions

Del 6 d'abril fins a exhaurir places 

Llar de Sant Pau

Sant Pau de Segúries, Girona

Ancla 1

Preu: 415 €

secretaria@escolademusicavalldoreix.cat

93 · 576 · 74 · 50   (17:30-18:45)

 €

i

Concert final dissabte 10 de juliol a les 18:00

bottom of page