top of page

INICIAL 1, 2, 3 i 4
INSCRIPCIONS 2n QUADRIMESTRE
- Inscripcions: DEL 28 DE NOVEMBRE AL 30 DE GENER -
- Sessions: DEL 6 DE FEBRER AL 25 DE MAIG -

 

INSCRIPCIONS

 

La música és una part inherent de tota persona

des de que aquesta comença a existir.

Des del principi, tenim la capacitat de rebre la música, de deixar-nos acompanyar i influir per ella.

Si aquest camí es propicia durant els primers mesos i anys, la creativitat i la musicalitat quedaran impregnades en la persona d’una manera inseparable.

 

OBJECTIUS

L’objectiu principal és crear un espai de vivències musicals en el qual els infants, els pares i el professor interaccionin de diverses maneres

sempre amb la música com a font i en el qual

tots els participants siguin receptors de coneixements i experiències.

METODOLOGIA

Una sessió setmanal de 45 minuts. 

 

S’alternaran activitats d’escolta, de cançó, de moviment i d’experimentació sonora.

Cançons entonades o recitades, de falda,

amb joc i/o amb moviment.

Danses adaptades a les possibilitats motrius

de les diferents edats.

Audicions de caràcters diversos amb acompanyament de moviment o de materials visuals.

Experimentació amb instruments i objectes sonors.

Cada sessió seguirà una estructura semblant per a afavorir l’anticipació i l’expectativa dels infants.

GRUPS

Inicial 1

P1

Dilluns de 16:45 a 17:30

Inicial 2 

P2

Dimecres de 16:45 a 17:30

Inicial 3 

P3

Dijous de 16:45 a 17:30

Inicial 4 

P4

Dimarts de 16:45 a 17:30

QUOTA

 

Inicial 1 a 3: 146,98 €

(dos rebuts de 73,49 € al gener i març)

Inicial 4: Matrícula 35,42 € + 142,98 € 

(dos rebuts de 73,49 € al gener i març)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Autoritzacions: descarregueu-les AQUÍ

 

Fotocopia, si s’escau, del carnet de família nombrosa/monoparental en que l’alumne és titular.

 

(Entregar en mà a secretaria de l'escola o al correu secretaria @escolademusicavalldoreix.cat)

INSCRIPCIONS

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ

secretaria@escolademusicavalldoreix.cat

93·576·74·50 de 17:30 a 18:45

 

 

vols rebre un avís?
subscriu-te a la nostra agenda
AQUÍ

inscripcions act ext
bottom of page