#ORQUESTRADES

MÉS

#OrquestradesEMV2022

Un cap de setmana de música en conjunt en plena natura.

Per a alumnes que estiguin cursant Conjunt Instrumental.

Procediment d'inscripció

Omplir el formulari web

(LLISTA D'ESPERA)

Omplir la documentació addicional

Altra documentació necessària

Fotocòpia de la Targeta Sanitària 

Fotocòpia de la Cartilla de Vacunes actualitzada

Totes aquelles famílies que ja hagin facilitat la documentació  durant aquest curs

no cal que la tornin a portar, excepte si hi ha hagut algun canvi.

Cal entregar la documentació actualitzada en mà

o via correu electrònic a secretaria@escolademusicavalldoreix.cat.

Informació important

Un cop  registrades les dades, rebreu un correu de confirmació  de la vostra

inscripció amb la data de domiciliació (20 de desembre)  

de l’import total de l’activitat 135€.

 

Les places de les Orquestrades de l'EMV són limitades. Els criteris de selecció

de les inscripcions valoraran diferents elements com l'edat, l'instrument

i el nivell de cada alumne per a poder construir una plantilla instrumental

equilibrada que permeti el bon funcionament de les Orquestrades.

 

En el cas dels pianistes, per limitacions materials les inscripcions seran confirmades personalment un cop acabi el procés d'inscripció. La selecció de l’alumnat es farà

seguint criteris de nivell -es reservaran places per a les diferents franges de nivell-

i ordre d’inscripció.

 

Si per causes justificades no es pot assistir a les Orquestrades de l'EMV i es comunica per escrit abans del 18 de febrer de 2022, es podrà demanar la devolució del 50% de la inscripció. Després d’aquesta data no es retornarà cap import.

 

L’EMV es permet el dret d’anul·lar l’activitat avisant com a màxim el dia

14 de febrer de 2022 si no hi hagués el suficient nombre d’inscrits.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Del 11 al 13 de març
Hora de sortida: 17:30

Casa de Colònies Mas Suro
Cartellà, Girona

CONCERT
Dissabte 27 de març · 12:30 · Envelat

Fins el 28 de febrer AQUÍ